DAŃKOWSKIE GRANATEksplozja plonu!!!

  • Najnowsza odmiana żyta populacyjnego o wyjątkowej plenności.

  • Charakteryzuje się wczesnym terminem kłoszenia i dojrzewania, przydatna do uprawy na glebach słabszych.

  • Posiada bardzo dobrą odporność na choroby , szczególnie na mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła i rdzę źdźbłową.

  • Ziarno o bardzo dobrych parametrach jakościowych predestynuje je do uprawy na cele młynarsko-piekarnicze.

  • Odmiana o nadzwyczajnej krzewistości – zaleca się niską normę wysiewu nasion.

  • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 240-260 kiełkujących nasion na 1m2 (około 80-90 kg/ha), tj. 2 jednostki siewne..

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe      Skala 9°

Termin kłoszenia wczesny  
Termin dojrzewania wczesny  
Długość źdżbła średniee  
MTZ wysoka  
Liczba opadania: dobra 5,0
Zawartość białka wysoka 6,0
Odporność na wyleganie średnia 4,9
Odporność na porastanie średnia 4,9

Odporność na choroby      Skala 9°

Mączniak prawdziwy wysoka 8,0
Rynchosporioza dobra 7,0
Rdza brunatna dobra 7,2
Septorioza liści: średnia 6,8
Choroby podstawy źdźbła: wysoka 8,2
Rdza źdźbłowa: wysoka 8,2
Pleśń śniegowa: wysoka 8,3


Copyright 2011 - 2018 by ARTEX