TRISMART C1  • Odmiana pszenżyta ozimego o tradycyjnej długości źdźbła.

  • Trismart odznacza się dobrą plennością. Stabilnie plonuje na terenie całego kraju.

  • Odmiana o średniej długości słomy i o średniej odporności na wyleganie.

  • Charakteryzuje się dość dobrą odpornością na choroby. Z uwagi jednak na podatność na rdzę brunatną zaleca się zastosowanie zabiegu fungicydowego przed kłoszeniem lub po wykłoszeniu i przekwitnieniu.

  • Posiada bardzo dobrą zimotrwałość.

  • Nasiona o wysokiej masie 1000 ziaren i bardzo dobrym wyrównaniu.

  • Trismart jest odmianą wczesną.

  • Zalecana norma wysiewu: 360-380 kiełkujących ziaren na m kw (ca. 160-180 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe      Skala 9°

Termin kłoszenia wczesny  
Termin dojrzewania wczesny  
Długość źdżbła tradycyjne  
MTZ średnio wysoka  
Zawartość białka dobra 5,0
Odporność na wyleganie średnia 6,3
Odporność na porastanie dobra 5,0
Zimotrwałość wysoka 6,5

Odporność na choroby      Skala 9°

Mączniak prawdziwy dobra 7,4
Rdza brunatna średnia 6,0
Septorioza liści dobra 7,1
Septorioza plew średnia 6,3
Choroby podstawy źdźbła dobra 7,5
Rynchosporioza dobra 7,6
Fuzarioza kłosa dobra 7,6
Rdza żółta wysoka 9,0
Pleśń śniegowa dobra 7,4


Copyright 2011 - 2019 by ARTEX