PALERMO C1Stabilny, wysoki plon!

  • Odmiana pszenżyta ozimego o bardzo wysokim i stabilnym plonie.

  • Wykazuje nadzwyczajną zdrowotność, szczególnie odporna jest na rdze brunatną, choroby podstawy źdźbła, rynchosporiozę, septoriozę plew i fuzariozę kłosów.

  • Posiada słomę o tradycyjnej długości, przy czym wykazuje bardzo dobrą odporność na wyleganie.

  • Bardzo dobra zimotrwałość, oceniona na 6 w skali 9.

  • Ziarno Palermo jest grube, o wysokiej gęstości i zawartości białka.

  • Odmiana o bardzo dobrej się krzewistości.

  • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 320-360 kiełkujący ziaren na m2 (ca 140-170 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii wysiewu normę należy zmniejszyć o 10%. W siewach opóźnionych normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe      Skala 9°

Termin kłoszenia średnipóźny  
Termin dojrzewania średnipóźny  
Długość źdżbła tradycyjne  
MTZ wysoka  
Zawartość białka wysoka 6,0
Odporność na wyleganie wysoka 8,0
Odporność na porastanie dobra 5,0
Zimotrwałość wysoka 6,0

Odporność na choroby      Skala 9°

Mączniak prawdziwy dobra 7,6
Rdza brunatna wysoka 8.5
Septorioza liści wysoka 8,1
Septorioza plew dobra 7,6
Choroby podstawy źdźbła wysoka 8.2
Rynchosporioza wysoka 8,6
Fuzarioza kłosa wysoka 7,8


Copyright 2011 - 2018 by ARTEX