SU AGENDUSOdmiana tradycyjna

  • Wczesna, niska i doskonale stabilna odmiana.

  • Wg niemieckich doświadczeń rejestrowych plonuje na poziomie 108% wzorca (8/8 pkt. wg BSA w skali 9 stopniowej).

  • Wczesny i dynamiczny rozwój wiosenny (odmiana typu kompensacyjnego).

  • Plenny i wczesny jak żaden inny.

  • SU AGENDUSrekomendowany jest przez hodowcę jako uniwersalne pszenżyto na każde stanowisko i przedplon.

  • SU AGENDUSdzięki krótkiej i stabilnej słomie doskonale nadaje się na stanowiska nawożone obornikiem lub gnojowicą.

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe      Skala 9°

Termin kłoszenia średnia 4,0
Termin dojrzewania średnia 4,0
Wysokość roślin niska 3,0
MTZ dobra 5,0
Ilość ztarek w kłosie dobra 6,0
Odporność na wyleganie wysoka 7,0
Gęstość łanu wysoka 6,0
Zimotrwałość średnia 4,0

Odporność na choroby      Skala 9°

Mączniak prawdziwy dobra 7,0
Rdza brunatna wysoka 8,0
Septorioza liści dobra 75,0
Septorioza plew wysoka 7,0
Rdza żółta bardzo niska 2,0


Copyright 2011 - 2018 by ARTEX