DESAMO

Wysokie i stabilne plony !!!  • Odmiana o wysokim potencjale plonowania i bardzo wysokiej rentowności uprawy.

  • Dobra jakość ziarna – grupa A/B, wysoka zawartość białka i bardzo wysoka liczba opadania.

  • Szczególnie przydatna do intensywnej technologii uprawy na glebach średniej jakości i dobrych w różnych terminach wysiewu.

  • Średnio wczesny termin kłoszenia i dojrzewania.

  • Wykazuje dobrą odporność na choroby, w szczególności na rdzę brunatną, rdzę żółtą, mączniaka prawdziwego, septoriozę liści oraz DTR.

  • Z uwagi na bardzo dobrą zimotrwałość (5,0 w skali 9o) i doskonałe właściwości adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych, może być uprawiana na terenie całej Polski.

  • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 300 – 350 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 140-160 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów oraz intensywnej technologii normę wysiewu należy zmniejszyć o 10%. W siewach opóźnionych normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe      Skala 9°

Termin kłoszenia średnio wczesny  
Termin dojrzewania średnio wczesny  
Długość źdżbła średnie  
MTZ średnio wysoka  
Zawartość białka wysoka 6,0
Zawartość glutenu dobra 5,0
Odporność na wyleganie wysoka 8,2
Odporność na porastanie wysoka 5,0

Odporność na choroby      Skala 9°

Mączniak prawdziwy dobra 7,2
Rdza brunatna wysoka 8,2
Septorioza liści dobra 7,2
Septorioza plew dobra 7,0
Choroby podstawy źdźbła dobra 7,5
Fuzarioza kłosa dobra 7,0
Brunatna plamistość liści dobra 7,4


Copyright 2011 - 2019 by ARTEX