ZENEKPlon, zimotrwałość, wczesność !!!

  • Nowa, plenna odmiana jęczmienia ozimego o dużej wczesności i zimotrwałości.

  • Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie.

  • Posiada zwiększoną tolerancję na zakwaszenie gleby, co daje możliwość uprawy na glebach słabszych.

  • Wykazuje dobrą odporność na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę i rdzę jęczmienia.

  • Ziarno grube, dobrze wyrównane, z małą ilością pośladu, o wysokiej zawartości białka.

  • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 270-320 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 140-160 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów oraz intensywnej technologii wysiewu normę należy zmniejszyć o 10%. W siewach opóźnionych normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe      Skala 9°

Termin kłoszenia wczesny  
Termin dojrzewania wczesny  
Długość źdżbła średnie  
MTZ wysoka  
Zawartość białka wysoka 5,0
Odporność na wyleganie dobra 6,8
Zimotrwałość wysoka 5,5

Odporność na choroby      Skala 9°

Mączniak prawdziwy wysoka 7,8
Rynchosporioza wysoka 7,9
Plamistość siatkowa średnia 6,9
Ciemno brunatna plamistość średnia 6,9
Rdza jęczmienna dobra 7,4
Pleśń śniegowa wysoka 7,8


Copyright 2011 - 2019 by ARTEX