NELE    Odmiana 6-rzędowa.

  • Rośliny typu pojedynczego kłosa.

  • Średnio-wysokie rośliny o bardzo dobrej odporności na wyleganie.

  • Odmiana o wczesny terminie kłoszenia i dojrzewania.

  • Wysoka wartość paszowa.

  • Odmiana na dobre i na złe...gleby.

  • Bardzo wysoka zdrowotność roślin, dzięki czemu można polecać NELE do tzw. uprawy "low-input".

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe      Skala 9°

Termin kłoszenia średnia 6,0
Termin dojrzewania średnia 5,0
Zimotrwałość średnia 4,5
Odporność na wyleganie wysoka 7,0
Potencjał plonu A1 wysoka 7,0
Potencjał plonu A2 wysoka 8,0
Zawartość białka średnia 5,0
Waga 1 hektolitra średnia 5,0

Odporność na choroby      Skala 9°

Mączniak prawdziwy wysoka 7,0
Rynchosporioza wysoka 8,0
Rdza (karłowa) jęczmienia wysoka 8,0
Plamistość siatkowa wysoka 7,0
Mączniak prawdziwy średnia 7,0
Czarna plamistość wysoka 8,0


Copyright 2011 - 2019 by ARTEX